fbpx

Zapytanie ofertowe nr 25/POiR.01.02.00-0077/18-00 z dnia 10 grudnia 2021r.

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup części z tworzywa sztucznego 5” w ramach projektu nr POIR.01.02.00-00-0077/18-00 o tytule: „Innowacyjny tomograf impulsowy do przestrzennego obrazowania zmian neurodegeneracyjnych z wykorzystaniem techniki rezonansu elektronowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.2., sektorowe programy B+R InnoNeuroPharm.

 

Zapytanie ofertowe nr 24/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 z dnia 01 grudnia 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup części z tworzywa sztucznego 7” w ramach projektu nr POIR.01.02.00-00-0077/18-00 o tytule: „Innowacyjny tomograf impulsowy do przestrzennego obrazowania zmian neurodegeneracyjnych z wykorzystaniem techniki rezonansu elektronowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.2., sektorowe programy B+R InnoNeuroPharm.

Zapytanie ofertowe nr 23/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 z dnia 24 listopada 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup części z tworzywa sztucznego 4w ramach projektu nr POIR.01.02.00-00-0077/18-00 o tytule: „Innowacyjny tomograf impulsowy do przestrzennego obrazowania zmian neurodegeneracyjnych z wykorzystaniem techniki rezonansu elektronowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.2., sektorowe programy B+R InnoNeuroPharm.

Zapytanie ofertowe nr 22/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest: "Zakup części maszyn ogólnego zastosowania 6" w ramach projektunr POIR.01.02.00-00-0077 /18-00 o tytule: ,,Innowacyjny tomograf impulsowy do przestrzennegoobrazowania zmian neurodegeneracyjnych z wykorzystaniem techniki rezonansu elektronowego"współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego InteligentnyRozwój, działanie 1.2., sektorowe programy B+R lnnoNeuroPharm.

 

Zapytanie ofertowe nr 21/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 z dnia 09 lipca 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup elektronicznych układów scalonych i mikromodułów 5” w ramach projektu nr POIR.01.02.00-00-0077/18-00 o tytule: „Innowacyjny tomograf impulsowy do przestrzennego obrazowania zmian neurodegeneracyjnych z wykorzystaniem techniki rezonansu elektronowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.2., sektorowe programy B+R InnoNeuroPharm.

© 2022 Novilet Company. Designed By Novilet & Unitemplates
Image
The project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Smart Growth Operational Programme.
Image
Image
The project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Smart Growth Operational Programme.